I Windows 10, Robocopy (Robust File Copy) är i grunden ett kraftfullt kommandoradsfilhanteringsverktyg. Tillsammans med en rad alternativ för att flytta filer och mappar till en annan plats snabbare och mer tillförlitligt än att använda File. Utforskare. I den här artikeln ska vi prata om Robocopy Exclude Directory i Windows 10. Låt oss börja!

Men som standard överför Robocopy allt på en given väg, vilket kanske inte är idealiskt i alla scenarier eftersom du kan ha särskilda filer och mappar på en plats. Att ni inte vill kopiera. Verktyget innehåller dock minst två alternativ, som du kan använda för att utesluta filer och mappar också från en kopieringsprocess.

Hur man utesluter mapp med hjälp av Robocopy | Robocopy Exclude Directory

För att utesluta en mapp när du kopierar med Robocopy, använd dessa enkla steg:

 • Öppna först Start på Windows 10.

Söka efter Kommandotolkenhögerklicka på resultatet och välj sedan Kör som administratör.

 • Skriv följande kommando för att kopiera filerna och mapparna exklusive en viss mapp till en annan plats och tryck på stiga på:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD ”C:sourcefolderpathtoexclude-folder”

Det här exemplet utesluter en viss mapp med hjälp av Robocopy:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD exclude-folder-1

I det här exemplet utesluter en mapp via alternativet Robocopy jokertecken:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD exclude-fold*

Detta exempel utesluter i princip flera mappar via Robocopy:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD ”C:sourcefolderpathtoexclude-folder-1” ”C:sourcefolderpathtoexclude-folder-2”

När du har slutfört dessa steg kommer all data från sökvägen att kopieras över exklusive mapparna. Det du angav i kommandot exclude_folder_file_robocopy.

Hur kan du utesluta en fil med hjälp av Robocopy | Robocopy Exclude Directory

För att utesluta en fil när du kopierar med Robocopy, använd dessa enkla steg:

 • Öppna först Start.
 • Söka efter Kommandotolkenhögerklicka på resultatet och välj sedan Kör som administratör alternativ.
 • Du måste skriva följande kommando för att kopiera filerna och mapparna. Exkludera en specifik fil till en annan plats och tryck på Stiga på:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XF ”C:sourcefolderpathtofolderfilename.extension”

Robocopy Exclude Directory

Detta exempel exkluderar en fil via Robocopy:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XF filename-1.extension

I det här exemplet utesluter det i princip en fil via alternativet Robocopy jokertecken:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XF filena*

Det här exemplet utesluter faktiskt flera filer via alternativet Robocopy:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XF ”C:sourcefolderpathtofolderfilename-1.extension” ”C:sourcefolderpathtofolderfilename-2.extension

Efter att ha slutfört alla dessa steg kommer Robocopy sedan att kopiera alla filer och mappar från en viss plats. Exklusive filerna som du angav i kommandot med hjälp av /XF växla.

Hur kan du utesluta fil och mapp med hjälp av Robocopy | Robocopy Exclude Directory

För att utesluta en fil och mapp med hjälp av Robocopy, använd dessa enkla steg:

 • Öppna först Start.
 • Söka efter Kommandotolkenhögerklicka på resultatet och välj sedan Kör som administratör alternativ.
 • Du måste skriva följande kommando för att kopiera filerna och mapparna. Exkludera vissa filer och mappar till en annan enhet och tryck sedan på Stiga på:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD ”C:sourcefolderpathtoexclude-folder” /XF ”C:sourcefolderpathtofolderfilename.extension”

Robocopy Exclude Directory

När du har slutfört alla dessa steg kommer allt innehåll att kopieras till den nya platsen. Förutom de filer och mappar som du exkluderade i kommandot med hjälp av /XD och /XF växlar.

Robocopy-kommandoväxlar förklaras | Robocopy Exclude Directory

Robocopy har faktiskt många alternativ och i kommandot som visas i den här guiden. Vi använder följande växlar för att kopiera data exklusive vissa filer och mappar.

 • /E — Kopiera underkataloger, inklusive tomma också.
 • /Z — Kopiera filer i omstartbart läge.
 • /ZB — Använder omstartbart läge, om åtkomst nekad använd säkerhetskopieringsläget.
 • /R:5 — Försök igen 5 gånger (du kan ange ett annat nummer, standard är 1 miljon).
 • /W:5 — Vänta 5 sekunder innan du försöker igen (du kan också ange ett annat nummer, standard är faktiskt 30 sekunder).
 • /TBD — Vänta tills resursnamn har definierats (försök igen fel 67).
 • /NP — Inga framsteg – visa inte procentandelen som kopierats.
 • /V — Producera utförlig utdata som visar överhoppade filer.
 • /XD — Utesluter också mappar som matchar sökvägen och mappnamnet.
 • /XF — Exkluderar filer som även matchar sökvägen och filnamnet.

De viktigaste omkopplarna i dessa kommandon är /XD som låter dig utesluta mappar och /XF som du kan använda för att utesluta filer också. De andra switcharna är valfria, men de är rekommenderade alternativ som du bör använda i någon av standardkopieringsprocesserna via Robocopy.

Slutsats

Okej, det var allt gott folk! Jag hoppas att ni gillar den här Robocopy Exclude Directory-artikeln och även tycker att den är till hjälp för er. Ge oss din feedback om det. Även om ni har ytterligare frågor och problem relaterade till den här artikeln. Låt oss sedan veta i kommentarsfältet nedan. Vi återkommer till dig inom kort.

Ha en bra dag!

Se även: Helt nya Windows 10-uppdatering KB4489899